Telegram Messenger

Tải xuống Telegram Messenger dành cho iPhone

Phiên bản:
5.4.1

Tải xuống miễn phí Telegram Messenger

Tải xuống miễn phídành cho iPhone

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn nhấp vào Tải xuống miễn phí?

  • Bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang web bên ngoài để hoàn thành việc tải xuống.
  • Khi nhấp vào nút Tải xuống miễn phí,bạn sẽ được chuyển tới cửa hàng iTunes để có thể tải xuống chương trình này.

Ứng dụng mới

Cũng có sẵn ở các nền tảng khác